КОНТАКТ

Сакаме да го чуеме вашето мислење, коментар, да дознаеме за вашиот настан, да го преслушаме вашиот нов албум и погледнеме новиот видео спот. Слободно пишете ни на info@nomads.mk

За општи прашања поврзани со магазинот на urednik@nomads.mk

За маркетинг и реклами на marketing@nomads.mk

Прашања наменети за нашата екипа упатете до
toni@nomads.mk
ivana@nomads.mk